Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 207/2007-05-09

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 207

София, 9 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

Постъпило е заявление с вх. № 298 от 7.05.2007 г. от Централния комитет на "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".

Към заявлението е приложен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянния адрес на 662 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на Решение № 16 от 22 март 2007 г. и Решение № 174 от 27.04.2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатската листа на "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 662 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

МГ/ЛТ

Всички решения