Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 209/2007-05-10

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

209

София, 10 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

 

Постъпило е заявление вх. № 321 от 10.05.2007 г. от Димитър Кинов Стоянов, Славчо Пенчев Бинев, Десислав Славов Чуколов, Румен Атанасов Ваташки, Камен Маринов Каменов- кандидати за членове на Европейския парламент от листа № 12 на ПП "АТАКА".

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП за застъпниците, предложени от кандидатите Стоянов, Чуколов, Ваташки и Каменов. Заявителят Славчо Пенчев Бинев не е подписал заявлението, с което се иска регистрация на застъпници в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 20 май 2007 г.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Димитър Кинов Стоянов,  включен в листата на ПП "АТАКА", 1092 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1, съставляващ неразделна част от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Десислав Славов Чуколов,  включен в листата на ПП "АТАКА", 237 лица по приложен към заявлението списък - приложения №  3 и 4, съставляващ неразделна част от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Румен Атанасов Ваташки,  включен в листата на ПП "АТАКА", 200 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 5, съставляващ неразделна част от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Камен Маринов Каменов,  включен в листата на ПП "АТАКА", 6 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 6, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

5. ОТКАЗВА да регистрира  за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България на Славчо Пенчев Бинев,  включен в листата на ПП "АТАКА", 23 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 2, съставляващ неразделна част от това решение.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

РН/ЗТ

 

 

 

Всички решения