Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 31/2007-03-28

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

София, 28 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Хасково № 29 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Татяна Стоянова Пальова

2.

Зам.-председател:

Веселина Тенчева Иванова

3.

Секретар:

Екатерина Златкова Болзова

4.

Членове:

Петя Георгиева Караиванова

5.

 

Боряна Радкова Делчева

6.

 

Кристиян Живков Якимов

7.

 

Недялко Атанасов Вапцаров

8.

 

Митко Делчев Христозов

9.

 

Веселин Митев Тодоров

10.

 

Славея Георгиева Костадинова

11.

 

Димитър Вълчев Гавазов

12.

 

Недялка Димитрова Кънева

13.

 

Али Реджеб Байрамали

 

Резерви:

 

1.

 

Кирил Колев Радев

2.

 

Смиляна Николова Нитова

3.

 

Атанас Зафиров Янчев

4.

 

Стоян Йорданов Иванов

5.

 

Христо Иванов Иванов

6.

 

Ибрям Раиф Мустафа

7.

 

Николай Тодоров Димитров

8.

 

Радомир Делчев Христозов

9. 

 

Диана Пейчева Раева-Вълева

10.

 

Катя Славова Иванова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

КВ/ЗТ

Всички решения