Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 216/2007-05-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 216

София, 14 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 358 от 11.05.2007 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "Зелена партия".

Към заявлението е приложен списък с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Александър Панайотов Каракачанов, включен в листата на ПП "Зелена партия", 6 лица по приложен към заявлението списък.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Мариян Димитров Курташев, включен в листата на ПП "Зелена партия", 7 лица по приложен към заявлението списък.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Милен Маринов Петрушев, включен в листата на ПП "Зелена партия", 3 лица по приложен към заявлението списък.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Христо Георгиев Бардуков, включен в листата на ПП "Зелена партия", 3 лица по приложен към заявлението списък.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Огнян Кръстев Ковачев, включен в листата на ПП "Зелена партия", 1 лице по приложен към заявлението списък.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

ИМ/КП

Всички решения