Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 56/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Перник № 14 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Георги Александров Михайлов

2.

Зам.-председател:

Румяна Николова Петрова

3.

Секретар:

Милена Йорданова Първанова

4.

Членове:

Кубрат Драгомиров Николов

5.

 

Аделина Стоянова Стоянова

6.

 

Екатерина Асенова Фиданска

7.

 

Николай Петров Бранков

8.

 

Цветелина Кирилова Якимова

9.

 

Людмила Кирилова Любомирова

10.

 

Валери Теофилов Симеонов

11.

 

Бойко Стойнев Бойков

12.

 

Мария Христова Анестиева

13.

 

Венка Ерменчова Васева

 

Резерви:

 

1.

 

Даниела Генадиева Янкова

2.

 

Теменужка Валериева Малинова

3.

 

Георги Крумов Татарков

4.

 

Адриана Ангелова Ольова

5.

 

Емилия Павлова Недялкова

6.

 

Пламен Милчов Николов

7.

 

Христо Петров Пачников

8.

 

Мариана Тодорова Тонева

9.

 

Радостина Валентинова Лозанова

10.

 

Славка Светозарова Кузманова

11.

 

Илия Коцев Иванов

12.

 

Надежда Георгиева Димитрова

13.

 

Мая Евтимова Сотирова

14.

 

Любка Димитрова Йорданова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

НТ/ЗТ

 

 

Всички решения