Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 255/2007-05-23

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 255

София, 23 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: приемане на информация на работната

група по жалби и сигнали на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. Приема информацията на работната група по жалби и сигнали на ЦИКЕП и одобрява контролната дейност по време на организирания и произведен на 20 май 2007 г. избор членове на Европейския парламент от Република България.

2. Оценява като положителна дейността по организацията и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, протекли при добра организация и в спокойна атмосфера в страната и в чужбина.

3. Констатира отсъствие на съществени закононарушения по време на изборите, като малобройните и несъществени нарушения не са повлияли на изборния процес.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

СД/КП

Всички решения