Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 110/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 110

София, 14 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "АТАКА" за участие в изборите за

членове на Европейския парламент от Република

България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "АТАКА" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 17 на 14.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "АТАКА" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "АТАКА" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "АТАКА" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ

2.

СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ

3.

ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ

4.

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТАРАЛЕЖКОВ

5.

ДАНЧО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

6.

ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ

7.

МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

8.

РУМЕН АТАНАСОВ ВАТАШКИ

9.

ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА

10.

ТОДОР ПЕТКОВ ХРИСТЕВ

11.

БОЯН ЦВЕТКОВ ЛАЛОВ

12.

ИВАН ИЛИЕВ НИКОВ

13.

КАМЕН МАРИНОВ КАМЕНОВ

14.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

15.

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ТРЪНСКИ

16.

НИКОЛАЙ ЦВЯТКОВ НИКОЛОВ

17.

ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ АТАНАСОВ

18.

БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ГАВАЗКА

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ИМ,АГ/PТ

Prr54

 

Всички решения