Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 88/2007-04-10

 

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 88

София, 10 април  2007 г.

 

 

ОТНОСНО: определяне деня, мястото и

часа за теглене на жребиите

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 19, чл. 54, ал. 3 и чл. 68 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и във връзка с Решение № 42 и Решение № 43 от 29 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Тегленето на жребиите за определяне на номерата на бюлетините на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП за участие в изборите на 20 май 2007 г. и за представяне на политическите партии, коалициите на политически парти и инициативните комитети в различните форми на  предизборна кампания по БНР и БНТ да се извърши на заседание на ЦИКЕП на 16 април 2007 г. в 14,00 ч.  в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, входа откъм Ларгото, във фоайето на зала "Света София".

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

Всички решения