Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 212/2007-05-11

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 212

София, 11 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - Враца № 6

 

Постъпило е предложение вх. № 356 от 11.05.2007 г. от Иван Георгиев Проданов - упълномощен представител на ПП "Демократи за силна България" за област Враца, за замяна на члена на РИК - Враца № 6, Милена Маринова Найденова, като на нейно място да бъде назначена Владислава Тошева Лакова от същата политическа сила.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Враца № 6, Милена Маринова Найденова.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Враца № 6, Владислава Тошева Лакова.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Враца № 6.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕП/КП

Всички решения