Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 103/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на коалиция на

политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

за участие в изборите за членове на Европейския парламент

от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от коалиция на политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 4 на 12.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на коалиция на политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на коалиция на политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция на политически партии "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ

2.

РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ

3.

СТЕЛИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

4.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ

5.

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ТЕМЕЛКОВ

6.

ТАТЯНА БЛАГОЕВА ОРТОМАНОВА

7.

ДЖАМАЛ РЕДЖЕПОВ АСАНОВ

8.

ХРИСТИНА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА

9.

ВАСИЛ ДОНОВ ТОШЕВ

10.

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ ХРИСТОВ

11.

РАЙКО ВАСИЛЕВ МАСЛАРСКИ

12.

СНЕЖАНКА БОГОМИЛОВА КОЛАРОВА

13.

ЧАВДАР СТОЯНОВ ЧАВДАРОВ

14.

МУСТАФА МЕХМЕД ЕЮПОВ

15.

СТЕФАН ИВАНОВ ЦАНКОВ

16.

МАРИЯНА ИВАНОВА СПАСОВА

17.

СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ БОГДАНОВ

18.

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

Всички решения