Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 97/2007-04-12

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 97

София, 12 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в

                        Решение № 41 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 41 от 29 март 2007 г., като:

1. Името на члена  на РИК - Пловдив № 17, Марияна Йорданова Нешева вместо "Марияна"  да се чете "Мариана".

2. Името на члена на РИК - Пловдив № 17, Федри Емел Кадир вместо "Федри" да се чете "Ферди".

3. Името на члена на РИК - Пловдив № 17, Тодор Петков Христов вместо "Христов" да се чете "Христев".

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

ЦЧ/ЛТ

Всички решения