Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 36/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

София,  29 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Смолян № 22 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Бойко Младенов Младенов

2.

Зам.-председател:

Иван Михайлов Райков

3.

Секретар:

Хамди Хайриев Ефельов

4.

Членове:

Иван Милков Гавазов

5.

 

Елена Стефанова Костова

6.

 

Илия Тодоров Сбирков

7.

 

Екатерина Атанасова Шишкова

8.

 

Мария Димитрова Бебелекова

9.

 

Красимир Сашев Чобанов

10.

 

Емилия Даниелова Карова

11.

 

Светослав Генчев Хаджигенчев

12.

 

Милен Николов Сираков

13.

 

Захаринка Якимова Билянова

 

Резерви:

 

1.

 

Росица Николова Генчева

2.

 

Величка Ташева Пачеджиева

3.

 

Ивана Николова Баташка

4.

 

Лидия Христова Парпулева

5.

 

Салих Хасанов Мехмедов

6.

 

Димитър Стоянов Марев

7.

 

Радка Стайкова Сиракова

8.

 

Маргарита Руменова Хитрова

9.

 

Иван Лазаров Кънев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МТ/ЗТ

 

 

Всички решения