Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 151/2007-04-24

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

151

София, 24 април 2007 г.

ОТНОСНО:  назначаване съставите на секционните

                        избирателни комисии от РИК - Плевен № 15

 

 

От РИК - Плевен № 15, е постъпило писмо вх. № 174 от 23.04.2007 г. с приложени документи за проведени консултации за определяне квотите и съставите на СИК в община Плевен и непостигане на съгласие за назначаване съставите на комисиите на заседания, проведени на 19 и 20 април 2007 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК - Плевен № 15, в срок до 24.04.2007 г. да назначи поименно съставите на СИК за община Плевен при спазване изискванията за запазване основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в 40-ото Народно събрание в рамките на избирателния район, а именно:

 

ЧЛЕНОВЕ НА СИК - общо1449,

от тях:

Коалиция за България - 528,

НДСВ - 335,

ДПС - 219,

Коалиция "АТАКА" - 77,

Коалиция ОДС - 103,

ДСБ - 103,

Коалиция БНС - 84,

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА СИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Коалиция за България - 59,

НДСВ - 37,

ДПС - 25,

Коалиция "АТАКА" - 9,

Коалиция ОДС - 12,

ДСБ - 12,

Коалиция БНС - 9,

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Коалиция за България - 59

НДСВ - 38,

ДПС - 25,

Коалиция "АТАКА" - 9,

Коалиция ОДС - 11,

ДСБ - 12,

Коалиция БНС - 9,

СЕКРЕТАРИ:

Коалиция за България - 60,

НДСВ - 38,

ДПС - 24,

Коалиция "АТАКА" - 8,

Коалиция ОДС - 12,

ДСБ - 1,1

Коалиция БНС - 10,

ЧЛЕНОВЕ НА СИК:

Коалиция за България - 350,

НДСВ - 222,

ДПС - 145,

Коалиция "АТАКА" - 51,

Коалиция ОДС - 68,

ДСБ - 68,

Коалиция БНС - 56.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

ИВ/ЛТ

Всички решения