Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 5/2007-03-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

5

София, 16 март 2007 г.

 

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИКЕП

                   пред Върховния административен съд

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:

  1. Елена Николова Маркова 

  2. Александър Димов Александров

  3. Антоанета Миткова Груева

  4. Антон Георгиев Сираков

  5. Емил Киров Пенков

  6. Иван Константинов Минев

  7. Иван Найденов Давидов

  8. Калин Петров Раймундов

  9. Красимир Василев Вълев

10. Мигуела Любомирова Григорова

11. Наташа Кирилова Тачева

12. Ралица Босилкова Негенцова

13. Румен Василев Еленски

14. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

15. Сабрие Тайфи Сапунджиева

16. Цветана Иванова Чуклева

17. Цветозария Георгиева Йосифова-Кътева

да я представляват пред Върховния административен съд заедно и поотделно.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения