Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 246/2007-05-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

246

София, 20 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: предизборна агитация

 

 

Постъпили са жалби с вх. № 464 от 19.05.2007 г. от Цветан Генчев Цветанов - председател на ПП "ГЕРБ", и № 01 от 20.05.2007 г. от Димитър Иванов Абаджиев - председател на Гражданско сдружение "Европейски Демократичен Път". В двете жалби се поддържа, че бр. 115 от 19.05.2007 г. в. "Дума" на заглавната страница е изобразено в голям мащаб цифрата "7", след което продължава текстът "Актуални тези на министър-председателя Сергей Станишев". Според жалбоподателите изписването на цифрата "7", която съответства на номера на бюлетината на коалиция "Платформа Европейски социалисти" в предизборния ден представлява забранена предизборна агитация. И в двете жалби се прави искане за налагане на административно наказание на издателя на в. "Дума", както и на коалиция "Платформа Европейски социалисти".

По повод направените оплаквания за нарушение на чл. 65, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ ЦИКЕП приема, че не е налице твърдяното нарушение. Нормата на чл. 65, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ е публична норма, която не може да бъде тълкувана разширително. Предизборната агитация по смисъла на посочената норма изисква пряко нарушение, с което да е установена предизборна агитация. Очевидно, както се поддържа в жалбата на Димитър Абаджиев, "по косвен начин се агитира за гласуване с бюлетина № 7". Съвпадението на цифрата "7" и номера на бюлетината може да бъде прието за косвено внушение, което не представлява част от фактическия състав на чл. 65, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

По изложените съображения ЦИКЕП приема, че жалбите са неоснователни.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 15 и чл. 65, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Цветан Генчев Цветанов - председател на ПП "ГЕРБ", и от Димитър Иванов Абаджиев - председател на Гражданско сдружение "Европейски Демократичен Път", като неоснователни.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМ/КП

Всички решения