Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 190/2007-05-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 190

София, 4 май 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: допълване Методическите указания за РИК,

           част втора

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 41 във връзка с чл. 30 и § 7 от Допълнителните разпоредби и чл. 4, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Методическите указания за РИК - част втора, приети с Решение № 119 от 16 април 2007 г., както следва:

В Раздел І, т. 1 се създава нова буква "с" със следния текст:

"с) декларации по чл. 30 и § 7 от Допълнителните разпоредби от ЗИЧЕПРБ, Приложение № 11 от изборните книжа - подават се от гражданите на държавите - членки на Европейския съюз със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България, които не са били включени в избирателните списъци до изборния ден и са се явили да гласуват в секцията по заявения от тях адрес (описват се в т. 13 на протокола за приемане на изборните книжа и материали, Приложение № 44 от изборните книжа)."

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

РС/КП

 

Всички решения