Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 9/2007-03-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

9

София, 18 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: приемане на хронограма за произвеждане на изборите

                        за членове на Европейския парламент от Република България

                        на 20 май 2007 г.

         

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2  от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

РС/ЗТ

 

 

 

 

 

Всички решения