Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 169/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 169

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

Постъпили са заявления с вх. № 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 и 236 от 27.04.2007 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "ГЕРБ".

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 16 от 22 март 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Христина Онник Каспарян, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 704 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Андрей Андреев Ковачев, включен в листата на ПП "ГЕРБ", 453 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 2 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Невена Димитрова Матеева, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 389 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 3 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Румяна Русева Желева, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 261 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 4 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Владимир Андреев Уручев, включен в листата на ПП "ГЕРБ", 178 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 5 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ирина Иванова Йорданова-Колева, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 958 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 6 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Милен Николаев Врабевски, включен в листата на ПП "ГЕРБ", 278 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 7 от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ренета Рашева Рашкова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 283 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 8 от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Нина Любомирова Стоянова-Вараджакова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 400 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 9 от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Илиана Борисова Филипова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 504 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 10 от това решение.

11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Милена Цветанова Дамянова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 79 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 11 от това решение.

12. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Галина Симеонова Симеонова, включена в листата на ПП "ГЕРБ", 162 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 12 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

КВ/КП

Всички решения