Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 66/2007-04-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

София, 2 април 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Кърджали № 9 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Величка Димитрова Георгиева

2.

Зам.-председател:

Мухидин Изет Шабан

3.

Секретар:

Димитър Илиев Димитров

4.

Членове:

Радка Атанасова Попова

5.

 

Иван Пламенов Робов

6.

 

Златко Милков Колачев

7.

 

Владимир Бисеров Чолаков

8.

 

Несрин Алиева Дурмушева

9.

 

Джейлян Ръфкиев Муталибов

10.

 

Камелия Христова Колчева

11.

 

Стефка Страхилова Печилкова

12.

 

Румен Димитров Семерджиев

13.

 

Калина Николова Ирикева

 

Резерви:

 

1.

 

Кирилка Петкова Петкова

2.

 

Димитрия Драганова Василева

3.

 

Стефан Стоянов Хаджиев

4.

 

Марияна Делчева Делчева

5.

 

Кирил Иванов Колев

6.

 

Детелина Пламенова Попова

7.

 

Сеид Рамадан Рамадан

8.

 

Стела Василева Каракиркова

9.

 

Георги Стамов Гачев

10.

 

Арсен Петров Попов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МТ/ЛТ

 

 

Всички решения