Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 176/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 176

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалби от  председателя на общинското ръководство

на СДС - гр. Гулянци, и упълномощения представител

на БНС против решение № 17 от 21.04.2007 г. на

РИК - Плевен № 15

 

Постъпила е жалба срещу решение № 17 от 21.04.2007 г. в РИК - Плевен № 15, вх. № 220 от 27.04.2007  г. от упълномощения представител на БНС и жалба срещу решение № 17 от 21.04.2007 г. на РИК - Плевен № 15, от общинския председател на СДС - гр. Гулянци.

В жалбата от БНС се изразява несъгласие с решението на РИК за назначаване на СИК на територията на община Гулянци с мотива, че е нарушена разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, не е спазено основното съотношение между парламентарните групи на политически партии и коалиции в 40-ото Народно събрание при назначаването на членове на секционните избирателни комисии на територията на община Гулянци, тъй като от всичките 21 секции  БНС има представители само в 11.

В жалбата от СДС се изразява несъгласие с решението на РИК за назначаване на СИК на територията на община Гулянци с мотива, че е нарушена разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ, не е спазено основното съотношение между парламентарните групи на политически партии и коалиции в 40-тото Народно събрание при назначаването на членове на секционните избирателни комисии на територията на община Гулянци, тъй като от всичките 21 секции  БНС има представители само в 13.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество те са неоснователни по следните съображения:

1. Коалиция "БНС" има парламентарно представяне 7,11% от депутатите в 40-ото Народно събрание. В 21 секционни избирателни комисии на територията на община Гулянци, съобразявайки се с чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ би следвало да бъдат назначени 13 представители на коалиция "БНС". С решение № 17 от 21.04.2007 г. на РИК - Плевен № 15, са назначени за членове на СИК на територията на община Гулянци 11 представители на коалиция "БНС". В жалбата не е направено конкретно поименно предложение кои двама членове от квотата на БНС в кои секционни избирателни комисии да бъдат назначени, както и не е отчетено, че основното съотношение между парламентарните групи на политически партии и коалиции съгласно чл. 16, ал. 2 ЗИЧЕПРБ следва да бъде спазено в рамките на избирателния район. С оглед на това жалбата следва да бъде оставена без уважение като необоснована, вследствие на което се явява неоснователна.

2. Коалиция "ОДС" има парламентарно представяне 7,11% от депутатите в 40-ото Народно събрание. В 21 секционни избирателни комисии на територията на община Гулянци, съобразявайки се с чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ би следвало да бъдат назначени 13 представители на коалиция "ОДС". Съгласно решение № 17 от 21.04.2007  г. на РИК - Плевен № 15, са назначени за членове на СИК на територията на община Гулянци 13 представители на коалиция "ОДС" в съответствие с разпоредбите на чл. 16, ал. 2 ЗИЧЕПРБ. С оглед на това жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от коалиция "Български народен съюз" и ПП "Съюз на демократичните сили" против решение № 17 от 21.04.2007 г. на РИК - Плевен № 15, за назначаване на СИК в община Гулянци.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЗТ

Всички решения