Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 107/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

София, 14 април 2007 г.

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на коалиция на

политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ

СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН

ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за членове на

Европейския парламент от Република България на

20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от коалиция на политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 16 на 14.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на коалиция на политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на коалиция на политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция на политически партии "ПЛАТФОРМА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛИСТИ - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН

2.

ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА

3.

АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ

4.

МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА

5.

ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ

6.

ЕМИЛ АВРАМОВ КАЛО

7.

ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЛИЗНАШКИ

8.

ЖАСМИНА ЖЕЛЯЗКОВА МИРЧЕВА-

СИРАКОВА

9.

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ФИЛИПОВ

10.

КАТЯ КОЛЕВА КЕЛЕВСКА

11.

ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА ЗЛАТЕВА

12.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ

13.

ЛЪЧЕЗАР КРУМОВ КОСТОВ

14.

БОЯН СТЕФАНОВ ЧУКОВ

15.

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

16.

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЧАВДАРОВА

17.

МАРТИН СИМЕОНОВ СЛАВОВ

18.

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

РЕ/ЛТ                                                                                       Мустафа Карадайъ

Всички решения