Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 72/2007-04-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

София, 4 април 2007 г.

ОТНОСНО: приемане Методически указания за

                        районните избирателни комисии

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

Приема част първа от Методическите указания за районните избирателни комисии.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

 

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения