Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 153/2007-04-24

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 153

София, 24 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на кандидат от листа на

                        политическа партия "Съюз на свободните демократи"

за участие в изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

Постъпило е заявление от Георги Николов Белчев - кандидат за член на Европейския парламент от Република България, регистриран под № 4 в кандидатската листа на "Съюз на свободните демократи", с което същият заявява, че желае да бъде заличен от кандидатската листа поради трайна невъзможност да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намери, че са налице основанията на чл. 55, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ за заличаване на кандидата от листата на ПП "Съюз на свободните демократи", поради което

Р  Е  Ш  И:

ЗАЛИЧАВА Георги Николов Белчев, регистриран под № 4 от кандидатската листа на ПП "Съюз на свободните демократи".

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/КП

Всички решения