Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 49/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 49

София, 30 март 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Стара Загора № 27 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Таня Тотева Белчева

2.

Зам.-председател:

Нешка Ивелинова Кондакчиева

3.

Секретар:

Теодора Матева Нейчева

4.

Членове:

Веселина Иванова Андреева

5.

 

Снежана Славова Станкова

6.

 

Катя Димитрова Киликчиева

7.

 

Филип Николаев Шукаров

8.

 

Румен Василев Василев

9.

 

Донка Колева Шошева-Бинева

10.

 

Бояна Костова Карамихова

11.

 

Димитър Димов Димов

12.

 

Илиян Свиленов Тодоров

13.

 

Тунджай Рамадан Йозтюрк

14.

 

Спас Атанасов Пашов

15.

 

Радни Димитров Раднев

16.

 

Мария Танева Динева

17.

 

Павел Славов Павлов

 

Резерви:

 

1.

 

Филип Николаев Шукаров

2.

 

Иван Тотев Маджаров

3.

 

Живка Радева Аладжова

4.

 

Даниела Георгиева Дианова

5.

 

Татяна Стойчева Стоева

6.

 

Муса Мехмедов Салиев

7.

 

Мехмед Неджми Зейнел

8.

 

Енчо Желев Иванов

9.

 

Георги Петков Георгиев

10.

 

Георги Стефанов Трендафилов

11.

 

Иванка Тотева Табакова

12.

 

Ваня Константинова Буюклиева

13.

 

Светла Неделчева Карастоянова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АГ/ЛТ

 

 

Всички решения