Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 240/2007-05-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 240

София, 18 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление, вх. № 449 от 18.05.2007 г., за регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "НДСВ" Аспарух Аспарухов Панов.

Към заявлението са приложени списъци с имената на 107 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България.

Спазени са всички изисквания на решения № 16 от 22 март 2007 г. и решение № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Аспарух Аспарухов Панов, включен в листата на ПП "НДСВ", 107 лица по приложен към заявлението списък.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

РС/ЗТ

 

Всички решения