Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 180/2007-04-27

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

180

София, 27 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: одобряване на сценарий на аудио- и

аудио-визуален клип № 4

На основание чл. 25, ал. 1, т. 31 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА сценарий на аудио- и аудио-визуален клип № 4 съгласно задание на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България за изработване на аудио- и аудио-визуални клипове за разясняване правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите на 20 май 2007 г. (Приложение № 1).

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БТ/КП

Всички решения