Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 30/2007-03-28

 

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 30

София, 28 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Враца № 6 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Николай Георгиев Горнишки

2.

Зам.-председател:

Мая Ненкова Никовска

3.

Секретар:

Юлиан Петров Димитров

4.

Членове:

Милена Николаева Вутова

5.

 

Калина Емилова Динкова

6.

 

Петър Василев Войков

7.

 

Румяна Маринова Петкова

8.

 

Владимир Петров Симеонов

9.

 

Мильо Димитров Милев

10.

 

Милена Маринова Найденова

11.

 

Ирина Йорданова Иванова

12.

 

Мариус Цветанов Кърлов

13.

 

Владимир Христов Христов

 

Резерви:

 

1.

 

Радка Цветанова Тошева

2.

 

Георги Митков Михалчев

3.

 

Галя Ценославова Нинова

4.

 

Борислав Богомилов Кунов

5.

 

Владислава Тошева Лакова

6.

 

Наталия Илиева Иванова

7.

 

Пепа Атанасова Владимирова

8.

 

Георги Любенов Ценов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АА/ЛТ

Всички решения