Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 232/2007-05-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 232

София, 16 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове

на Европейския парламент от Република България

 

 

Постъпило е заявление, вх. № 415 от 15.05.2007 г. от представляващия коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, партия "Движение за социален хуманизъм", подписано от представляващия коалицията Ивелин Николов, с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите от листата за изборите на 20 май 2007 г. лицата, посочени в 18 приложения (от всеки един от кандидатите) и да им бъдат издадени удостоверения (Приложение № 40 от изборните книжа). Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Кристиан Иванов Вигенин, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1, съставляващ неразделна част от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Илияна Маринова Йотова, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 2, съставляващ неразделна част  от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Атанас Атанасов Папаризов, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 3, съставляващ неразделна част от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Маруся Иванова Любчева, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 4, съставляващ неразделна част от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Евгени Захариев Кирилов, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 5, съставляващ неразделна част от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Емил Аврамов Кало, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 6, съставляващ неразделна част от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Георги Петков Близнашки, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 7, съставляващ неразделна част от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Жасмина Желязкова Мирчева, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 8, съставляващ неразделна част от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Петър Стефанов Филипов, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 9, съставляващ неразделна част от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Катя Колева Келевска, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 10, съставляващ неразделна част от това решение.

11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Деница Златкова Златева, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 11, съставляващ неразделна част от това решение.

12. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Георги Димитров Попов, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 12, съставляващ неразделна част от това решение.

13. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Лъчезар Крумов Костов, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 13, съставляващ неразделна част от това решение.

14. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Георги Стефанов Чуков, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 14, съставляващ неразделна част от това решение.

15. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Любомир Ангелов Петков, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 15, съставляващ неразделна част от това решение.

16. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Виолета Александрова Чавдарова, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 16, съставляващ неразделна част от това решение.

17. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Мартин Симеонов Славов, включен в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 17, съставляващ неразделна част от това решение.

18. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Наталия Стоянова Стоянова, включена в листата на коалиция "Платформа Европейски социалисти - Българска социалистическа партия, Партия "Движение за социален хуманизъм", 37 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 18, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

РС/КП

 

Всички решения