Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 164/2007-04-26

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 164

София, 26 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: разрешение за провеждане на социологически проучвания

в изборния ден от "БОЛКЪН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД с образец на отличителния знак

ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

 

Постъпило е заявление вх. № 197 от 25.04.2007 г. от изпълнителния директор на "БОЛКЪН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД с образец на отличителния знак ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Кънчо Стойчев за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г. от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние от 19.04.2007 г. по ф.д. № 3663/1991 г. на СГС, 3 състав, заверено от СГС, ФО; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан плик); образец на отличителния знак на анкетьорите ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ; кратко описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания. Приложени са и: копие от съдебно решение от 6.03.1991 г. на СГС, ФО, по ф.д. № 3663/1990 г. за регистрация на фирмата и копия от съдебни решения - 8 броя, на СГС, ФО, по ф.д. № 3663/1991 г. за вписани промени в дружеството

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "БОЛКЪН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД с образец на отличителния знак ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. "БОЛКЪН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД с образец на отличителния знак ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. "БОЛКЪН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС" АД с образец на отличителния знак ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, да представи в РИК списък на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

АГ/ЛТ

Всички решения