Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 122/2007-04-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

122

София, 16 април 2007 г.

ОТНОСНО: одобряване на техническия образец на

Бюлетината за гласуване на изборите за

членове на Европейския парламент от

Република България на 20 май 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 10 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява техническия образец на бюлетината за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

 

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МК/КП

Всички решения