Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 68/2007-04-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

София, 2 април 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Пловдив № 16 в състав от 17 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Наташа Методиева Ценева

2.

Зам.-председател:

Анани Василев Ангелов

3.

Секретар:

Елена Крумова Сиракова

4.

Членове:

Добромир Милков Трифонов

5.

 

Тодор Иванов Кръстев

6.

 

Георги Иванов Новаков

7.

 

Люблян Атанасов Събев

8.

 

Пенко Василев Василев

9.

 

Красимир Васков Търкаланов

10.

 

Илиян Дончев Дончев

11.

 

Румен Тодоров Исов

12.

 

Жана Любомирова Папазова

13.

 

Венета Николова Лозева

14.

 

Иван Борисов Шопов

15.

 

Георги Милков Мумджиев

16.

 

Соня Василева Ташева

17.

 

Димитър Петков Керин

 

Резерви:

 

1.

 

Иван Вълчев Чакъров

2.

 

Радослав Динев Караславов

3.

 

Андриана Христова Генчева

4.

 

Дервиш Таиб Хасан

5.

 

Десислава Ангелова Стефанова

6.

 

Боян Георги Златанов

7.

 

Мариана Ангелова Станчева

8.

 

Христо Николаев Стоянкин

9.

 

Иван Димитров Атанасов

10.

 

Дани Стефанова Каназирева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

НТ/ЛТ

 

 

Всички решения