Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 192/2007-05-04

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 192

София, 4 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: замяна на член на РИК - Пазарджик № 13

 

 

Постъпило е предложение вх. № 261 от 4.05.2007 г. от председателя на РИК - Пазарджик, с което се съобщава, че поради внезапно инфекциозно заболяване с продължителен карантинен период на назначената за член на РИК - Пазарджик, Калина Владимирова Симеонова от квотата на Коалиция за България тя ще бъде възпрепятствана да изпълнява задълженията си в РИК. Предлага се на нейно място да бъде назначена за член на РИК - Пазарджик, Елена Кръстева Попова от резервните членове на същата политическа сила по Решение № 50 от 30 март 2007 г. на ЦИКЕП. Към предложението е приложена молба от Калина Владимирова Симеонова, в която се излагат обстоятелствата, цитирани по-горе. Приложено е също предложение от Костадин Александров Кобаков - представител на БСП и на Коалиция за България за област Пазарджик, за заместник.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Пазарджик № 13, Калина Владимирова Симеонова.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Пазарджик № 13, Елена Кръстева Попова.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Пазарджик № 13.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЦЧ/КП

Всички решения