Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 7/2007-03-16

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

7

София, 16 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

ИИ  ОО  АА  ССС

където:

ИИ     - номерът на избирателния район съгласно Указ № 83 от

  19.04.2005 г. на Президента на Република България

   (обн., ДВ, бр. 36 от 26.04.2005 г.);

ОО    - номерът на общината в избирателния район

   съгласно ЕКАТТЕ;

АА     - номерът на административния район за градовете

  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за

  останалите се изписват нули;

ССС - номерът на секцията в общината (за София, Пловдив

  и Варна номерът в административния район).

2. Кметовете на общини образуват избирателните секции не по-късно от 25 март 2007 г. и утвърждават тяхната номерация и адрес.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЛТ

Всички решения