Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 109/2007-04-14

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109

София, 14 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:  регистриране на кандидатска листа на политическа партия

 "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за

участие в изборите за членове на Европейския парламент

от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 15 на 14.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

2.

БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЯНОВ

3.

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ

4.

СИМЕОН ДАВИДОВ ЕЛАЗАРОВ

5.

АНТОН ДИМИТРОВ ДИМОВ

6.

СИЛВИЯ ЛЕВОН АБГАРЯН

7.

ВЕНЦЕСЛАВ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ

8.

ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

9.

СТОЙКО ПЕЛОВ СТОЙКОВ

10.

СПАС ДИМИТРОВ КОЛЕВ

11.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЕЛИНОВ

12.

ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ШАРАНКОВ

13.

НЕЛИ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

14.

СТАМЕН СТОЯНОВ СТАМЕНОВ

15.

ВЛАДО СЛАВЧЕВ БОЖИЛОВ

16.

МАРИЯ МАРИНОВА БЕЛАЛОВА

17.

МАРКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

18.

КРАСИМИРА ЯНКОВА ВЕНКОВА

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕЧ/ЛТ

Всички решения