Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 99/2007-04-13

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

София, 13 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО:            регистриране на кандидатска листа на политическа

партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"

за участие в изборите за членове на Европейския

парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 7 на 13.04.2007 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г.

Към предложението  са приложени: 18 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" (Приложение № 30 от изборните книжа) и 18 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България (Приложение № 33 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите на 20 май 2007 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 20 май 2007 г., както следва:

 

1.

ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

2.

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

3.

МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

4.

ЛЮБОВ ЛЮБЕНОВА ПАНАЙОТОВА

5.

ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ

6.

ЕВГЕНИЙ МЕТОДИЕВ КЪНЕВ

7.

ВЪЛЧО ИВАНОВ ЧОЛАКОВ

8.

ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ

9.

МАРИЯ АНКОВА БОЙЧЕВА

10.

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАУНОВ

11.

БОГДАН НИКОЛОВ ДРЕНСКИ

12.

ИВАЙЛО БОРИСОВ РЪХОВ

13.

ВАЛЕРИ ИВАНОВ БЕЛЧЕВ

14.

ТОДОР ХРИСТОВ ГУНЧЕВ

15.

ВАНЯ МИХАЙЛОВА ДЮЛГЕРОВА

16.

ДАНИЕЛ НИКОЛОВ МИРЧЕВ

17.

КОСТА СТЕФАНОВ КОСТОВ

18.

АНДОН ВАСИЛЕВ ГИНЕВ

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

Всички решения