Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 250/2007-05-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 250

София, 20 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: предизборна агитация

 

 

Постъпила е жалба с вх. № 471 от 20.05.2007 г. от ПП "ГЕРБ", представлявана от председателя на партията Цветан Генчев Цветанов. В жалбата се поддържа, че в деня на изборите на мобилен телефон 0884 800 327 е постъпил SMS със следното съдържание: "В неделя - 20.05.2007 г. всички на избори - Бюлетина № 8 СДС", както и че "за SMS-и с подобно съдържание с агитация да се гласува за БСП" са сигнализирали избиратели от Шумен и други градове на страната.

В жалбата се твърди, че е налице грубо нарушение на ЗИЧЕПРБ, изразяващо се в извършване на агитация по време на изборния процес, като се иска жалбата да бъде разгледана и да се предприемат конкретни действия относно спазване разпоредбите на закона.

По повод направените оплаквания за нарушение на ЗИЧЕПРБ ЦИКЕП приема, че липсва източник на изпратените съобщения и конкретизация на твърдените сигнали. Дори цитираният текст на SMS да е в нарушение на чл. 65, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ, ЦИКЕП не може да установи източника, да даде указание или да предприеме исканите в жалбата "конкретни действия".

По изложените съображения ЦИКЕП приема, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 15 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП "ГЕРБ" - представлявана от председателя на партията Цветан Генчев Цветанов, за констатирани нарушения, свързани с агитация в изборния ден.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

МГ/ЛТ

 

Всички решения