Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 130/2007-04-18

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 130

София, 18 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на военнослужещите

                        от българския военен контингент в Ирак

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 4, ал. 1 и § 1, т. 1, изр. последно  от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Решение № 12 от 20 март 2007 г. на ЦИКЕП и писмо вх. № 68 от 5.04.2007 г. на министъра на отбраната Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Избирателната секция за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Ирак се разполага на територията на военната база и се образува до 4 май 2007 г. от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Ирак.

2. Членовете на секционната комисия се назначават от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Ирак.

3. Министерството на държавната администрация и административната реформа снабдява СИК с необходимите изборни книжа, бюлетини и материали преди отпътуването на комисията.

4. Избирателите и членовете на СИК гласуват на територията на военната база с военна карта или валиден български паспорт.

5. Резултатите от гласуването се изпращат в ЦИКЕП по електронен път по защитената връзка на Министерството на отбраната с военния контингент.

6. Транспортът на членовете на комисията и на изборните книжа и материали до и от военната база, пребиваването на СИК на територията на военната база, както и застраховките на членовете на СИК се осигуряват от Министерството на отбраната.

7. Възнагражденията на членовете на секционната избирателна комисия в Ирак се изплащат от Министерството на външните работи.

8. Решението да се изпрати на Министерството на отбраната и на Министерството на външните работи.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

МТ/КП

Всички решения