Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 25/2007-03-26

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 25

София, 26 март 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: условията и реда за възлагане чрез конкурс на

                         компютърната обработка на резултатите от

                         изборите за членове на Европейския парламент

                         от Република България на 20 май 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 17 и т. 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема условия и ред за възлагане чрез конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИКЕП и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

2. Обявява конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИКЕП и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

МК/ЛТ

Всички решения