Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 91/2007-04-11

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 91

София, 11 април 2007 г.

 

ОТНОСНО: класиране, възлагане на компютърна обработка

                      на  данните от гласуването и издаване на Бюлетин

на ЦИКЕП за резултатите  от изборите за членове

на Европейския парламент от Република България

на  20 май  2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 17 и 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, решения № 25 от 26 март 2007 г. и № 87 от 9 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. КЛАСИРА кандидата "Информационно обслужване" АД за участие в процедурата по възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

2. ВЪЗЛАГА на "Информационно обслужване" АД компютърната обработка на данните от гласуването на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, както и издаването на Бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите.

3. ВЪЗЛАГА на председателя и на секретаря на ЦИКЕП да сключат от името на комисията договора с "Информационно обслужване" АД за компютърната обработка на данните от гласуването на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и издаването на Бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                 Светла Димитрова

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                 Мустафа Карадайъ

 

СД/ЗТ

Всички решения