Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 54/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 54

София, 30 март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Русе № 19 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Милена Георгиева Хинкова

2.

Зам.-председател:

Виолета Ангелова Петрова

3.

Секретар:

Камелия Стоянова Нейкова

4.

Членове:

Десислава Петрова Дивчева

5.

 

Искрен Маринов Илиев

6.

 

Петър Стефков Карасимеонов

7.

 

Анатолий Петров Казаков

8.

 

Ивайло Николаев Иванов

9.

 

Елиз Фикрет Халил

10.

 

Христо Кирилов Попов

11.

 

Ина Георгиева Райчева-Цонева

12.

 

Мария Желязкова Василева

13.

 

Ирена Ангелова Петрова

 

Резерви:

 

1.

 

Екатерина Василева Заякова

2.

 

Пенчо Пламенов Милков

3.

 

Татяна Чавдарова Везирова-

Христова

4.

 

Алина Кирилова Блъскова

5.

 

Силвия Костадинова Цонева

6.

 

Евгени Петров Гецов

7.

 

Емел Тефикова Видинлиева

8.

 

Гюнай Аккъева Кадънкова

9.

 

Атила Росенов Минев

10.

 

Александър Велков Ганчев

11.

 

Магдалена Константинова Руйчева

12.

 

Васил Тодоров Василев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕМ/ЗТ

 

 

Всички решения