Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 67/2007-04-02

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

София, 2 април 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Кюстендил № 10 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Симеонка Асенова Манова

2.

Зам.-председател:

Александър Борисов Тошев

3.

Секретар:

Теменужка Георгиева Михайлова

4.

Членове:

Кирил Йорданов Станчев

5.

 

Вера Цекова Соколова

6.

 

Донка Райчева Янкова

7.

 

Емил Димитров Велинов

8.

 

Десислава Василева Костадинова-

Стоянова

9.

 

Милена Цекова Стоянова

10.

 

Георги Василев Арнаудов

11.

 

Любомир Пеев Стоилков

12.

 

Стоян Ботюв Кацаров

13.

 

Валери Драганов Ненов

 

Резерви:

 

1.

 

Йордан Витанов Георгиев

2.

 

Павел Томов Бакалов

3.

 

Елза Стоянова Величкова

4.

 

Красимира Стоилова Спасова-Атанасова

5.

 

Диана Иванова Ванкова

6.

 

Костадин Георгиев Николов

7.

 

Иван Костадинов Ников

8.

 

Десислава Валериева Ненова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                Светла Димитрова

 

                                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

НТ/ЛТ

 

 

Всички решения