Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 33/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 33

София,  29 март 2007 г.

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Габрово № 7 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Иванка Иванова Баева

2.

Зам.-председател:

Даниел Ангелов Ганев

3.

Секретар:

Мария Николаева Недева

4.

Членове:

Евгения Петрова Попова

5.

 

Соня Борисова Семова

6.

 

Георги Владимиров Цветков

7.

 

Десислава Евгениева Минкова

8.

 

Диана Атанасова Даначева

9.

 

Христо Маринов Христов

10.

 

Николай Стефанов Дачев

11.

 

Лиляна Методиева Хранова-

Петкова

12.

 

Бонка Дойнова Тихова

13.

 

Али Ахмедов Алиев

 

Резерви:

 

1.

 

Йорданка Алексиева Влаева

2.

 

Иван Милков Жалков

3.

 

Анна Захариева Ценкова

4.

 

Айтен Адемова Гавазова

5.

 

Пламен Николов Христов

6.

 

Даниела Иванова Георгиева

7.

 

Стефан Петков Врачев

8.

 

Владимир Ненчев Енчев

9.

 

Илия Кънчев Михайлов

10.

 

Пейо Митев Делчев

11.

 

Петър Минков Георгиев

12.

 

Ивелин Радионов Радионов

13.

 

Николай Лалев Колев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ИМ/ЗТ

 

 

Всички решения