Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 141/2007-04-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 141

София, 20 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически

            проучвания в изборния ден от "АФИС" ООД

 

Постъпило е заявление вх. № 157 от 20.04.2007 г. от управителя на "АФИС" ООД  Юрий Леонов Асланов за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден на 20 май 2007 г. от типа "Exit Poll" и на извадково преброяване на гласовете след приключване на изборните дни от типа Quick Count". В заявлението са описани презентации с описание на опита им за провеждане на социологически проучвания.

Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 11.04.2007 г. по ф.д. № 6474/1999 г. на СГС, заверени от дружеството копия от решения № 1 от 4.06.1999 г., № 2 от 10.03.2000 г. и № 3 от 10.07.2003 г. по ф.д. № 6474/1999 г. на СГС; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден; образец от отличителния знак на анкетьорите.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № 27 от 28.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "АФИС" ООД да провежда социологически проучвания в изборния ден  20 май 2007 г.

2. До 9 май 2007 г. "АФИС" ООД  да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 19 май 2007 г. "АФИС" ООД да представи в РИК списък на секциите пред които ще се осъществява анкетиране, заверено от ЦИКЕП, списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

БТ/КП

Всички решения