Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 162/2007-04-25

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 162

София, 25 април 2007 г.

 

 

ОТНОСНО: жалба от ПП "Национално движение Симеон Втори"

против решения № 13, 14 и 15 от 20.04.2007 г.

на РИК - Кърджали № 9

 

 

Постъпила е жалба в РИК - Кърджали № 9, вх. № 21 от 23.04.2007  г. от ПП "Национално движение Симеон Втори" против решения № 13, 14 и 15 от 20.04.2007 г. на РИК - Кърджали № 9, за назначаване на СИК в общини Джебел и Черноочене.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

При постановяването на свое решение № 14 от 20.04.2007 г. за назначаване съставите на СИК в община Джебел, РИК - Кърджали № 9, е взела предвид свое решение № 13 от 20.04.2007 г., с което е било уважено възражението на областния координатор на ОДС - Кърджали. На коалиция "Обединени демократични сили" са били предоставени общо 19 места в СИК за сметка на предложените от кмета на общината три места за Коалиция за България, четири места за ПП "Национално движение Симеон Втори" и шест места за ПП "Движение за права и свободи". При определянето на състава на секционните избирателни комисии РИК не е задължена да се съобрази задължително с направеното от кмета предложение. Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ при определяне съставите на СИК се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание в рамките на избирателния район, който принцип е бил спазен.

Със свое решение № 15 от 20.04.2007 г. РИК - Кърджали № 9, е определила състава на СИК в община Черноочене. На консултациите при кмета на общината не е присъствал представител на ПП "Национално движение Симеон Втори" и не са били направени предложения за конкретни лица, влизащи в състава на СИК. Такова предложение не е било направено и пред РИК. Въпреки че по принцип парламентарно представените партии и коалиции имат право да посочват лица за състава на секционните избирателни комисии, в конкретния случай непосочването на конкретни предложения за лица, които да бъдат назначени в състава на СИК, води до невъзможност жалбата относно съставите на СИК за община Черноочене да бъде уважена.         

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и т.12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от ПП "Национално движение Симеон Втори" против решения № 13, 14 и 15 от 20.04.2007 г. на РИК - Кърджали № 9, за назначаване на СИК в общини Джебел и Черноочене.

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

НТ/ЗТ

Всички решения