Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 48/2007-03-30

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

София, 30 март 2007 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Шумен № 30 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Ангел Стоянов Момов

2.

Зам.-председател:

Димитър Стоянов Шарбанов

3.

Секретар:

Метин Хилмиев Джамбазов

4.

Членове:

Генчо Ганчев Гатев

5.

 

Ивалина Кирчева Димитрова

6.

 

Стефан Ангелов Данчов

7.

 

Сашка Станчева Борисова

8.

 

Стоян Витлянов Стоянов

9.

 

Седат Ахмед Кадир

10.

 

Донка Бяндова Славова

11.

 

Емилия Иванова Христова

12.

 

Андрей Соколов Андреев

13.

 

Румен Стоянов Русев

 

Резерви:

 

1.

 

Магдалена Димова Ангелова

2.

 

Дениз Сабахатин Моллов

3.

 

Станислав Николов Иванов

4.

 

Иванка Йорданова Стамова

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

ЕП/ЗТ

 

 

Всички решения