Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 235/2007-05-17

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 235

София, 17 май 2007 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на независим кандидат за член

на Европейския парламент от Република България

 

Постъпило е заявление вх. № 437 от 17.05.2007 г. от Никола Петков Иванов - независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като негови застъпници за изборите на 20 май 2007 г. 441 лица и да им бъдат издадени удостоверения (Приложение № 40 от изборните книжа). Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и решения № 16 от 22 март 2007 г. и № 174 от 27 април 2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на независимия кандидат за член на Европейския парламент от Република България Никола Петков Иванов, издигнат от инициативен комитет, 441 лица по приложен към заявлението списък,съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

РН/ЛТ

Всички решения