Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 32/2007-03-29

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ

НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32

София, 29  март 2007 г.

 

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № 11 от 19.03.2007 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Велико Търново № 4 в състав от 13 членове, считано от 4 април 2007 г., както следва:

 

1.

Председател:

Александър Георгиев Пенчев

2.

Зам.-председател:

Диана Филипова Петрова

3.

Секретар:

Мария Петрова Стоянова

4.

Членове:

Траяна Борисова Чобанова

5.

 

Димо Рачев Димов

6.

 

Петя Пламенова Иванова

7.

 

Десислава Стефанова Йонкова

8.

 

Кремена Веселинова Ванкова

9.

 

Кирил Георгиев Станчев

10.

 

Шенгюл Хасан Сармахмудова

11.

 

Ивета Стоянова Кабакчиева

12.

 

Даниела Страхилова Лаловска

13.

 

Румяна Венелинова Стоянова

 

Резерви:

 

1.

 

Нели Маринова Паличева-

Величкова

2.

 

Диана Христова Христова

3.

 

Димитър Николов Димитров

4.

 

Стефан Борисов Стефанов

5.

 

Мелиха Билялова Мюмюнова

6.

 

Нигяр Шукриева Шукриева

7.

 

Светозар Кирилов Моллов

8.

 

Александър Маиров Сиди

9.

 

Иванка Димитрова Златева

10.

 

Йорданка Николова Димкова

11.

 

Ангел Василев Янчев

12.

 

Борислав Тодоров Борисов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РН/ЗТ

 

 

Всички решения