Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решение 251/2007-05-20

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 251

София, 20 май 2007 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 41 от 20.05.2007 г.

                        на РИК - Видин

 

Постъпила е жалба с вх. № 16 от 20.05.2007 г., подадена от областния координатор на политическа партия "НДСВ" - Видин, срещу решение № 41 от 20.05.2007 г. на РИК - Видин.

В жалбата се прави оплакване, че решението е незаконосъобразно. Неправилно РИК - Видин, е оставила без уважение жалбите на ПП "НДСВ"и нейния застъпник Ценка Рачева Николова срещу решението на СИК № 029 - община Видин, с което г-жа Николова е отстранена от изборното помещение поради превишаване на правата й като застъпник и спъване работата на СИК.

Оплакването в жалбата за незаконосъобразност на решението на РИК - Видин, е неоснователно. Изводите на РИК - Видин, че застъпника няма право да препитва гласуващите граждани в изборното помещение и да води списъци на гласуващите, както и че застъпникът е упражнявал дейност извън пълномощията си по чл. 90, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ са правилни и законосъобразни.

По същество РИК - Видин, не е стигнал до вземане на решение, тъй като съотношението между гласувалите членове е 5 към 3, което е по-малко от две трети от присъстващите.

Водима от горното Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България приема, че жалбите на областния координатор на ПП "НДСВ" - Видин, и г-жа Николова против решение № 41 от 20.05.2007 г. на РИК - Видин, са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 и чл. 90, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Светослав Илиев - областен координатор на ПП "НДСВ" и Ценка Рачева Николова срещу решение № 41 от 20.05.2007 г. на РИК - Видин.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

 

Всички решения