Решения Всички решения Методически указания Контакти

Начало » Информация » Указ № 77 на президента на Република България

Указ № 77 на президента на Република България

УКАЗ № 77 от 14.03.2007 г. за определяне месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за периода от назначаването си до 40 дни след датата на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 23 от 16.03.2007 г.

На основание чл. 12, ал. 4, 5 и 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:
  1. Определям месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за периода от назначаването си до 40 дни след датата на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
    1. За председател на Централната избирателна комисия - в размер, равен на размера на основната месечна работна заплата за длъжността "министър".
    2. За заместник-председател и за секретар на Централната избирателна комисия - в размер, равен на 90 на сто от месечното възнаграждение на председателя на Централната избирателна комисия.
    3. За член на Централната избирателна комисия - в размер, равен на 85 на сто от месечното възнаграждение на председателя на Централната избирателна комисия.
  2. Определям размер на възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия за периода от 40 дни след датата на изборите до края на мандата на Европейския парламент - 60 % от ставката за един работен ден от месечното трудово възнаграждение за участия в заседания и за дежурства.

Изпълнението на указа възлагам на министър-председателя.

Издаден в София на 14 март 2007 г.