Решения Всички решения Методически указания Контакти

Решения

136/2007-04-19
регистрация на сдружение с нестопанска цел "Европейски демократичен път" (ЕДП) като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

135/2007-04-26
допускане и класиране на участниците в конкурса за изработване на аудио- и аудио-визуални произведения

134/2007-04-18
регистрация на юридическо лице с нестопанска цел Фондация "Общности 2002" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

133/2007-04-18
жалба от Ангел Цонев срещу Решение № 73 от 4 април 2007 г. на ЦИКЕП

132/2007-04-18
регистрация на сдружение с нестопанска цел "Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив" (БСЧИГП - Пловдив) като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

131/2007-04-18
регистрация на сдружение "Институт за социологически проучвания и анализи - ИСПА" като наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

130/2007-04-18
реда и условията за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Ирак

129/2007-04-18
вписване регистрацията на кандидат в листата на политическа партия "НДСВ" за участие в изборите на членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. на мястото на заличен кандидат

128/2007-04-18
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 40 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

127/2007-04-18
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 67 от 2.04.2007 г. на ЦИКЕП  

126/2007-04-18
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 59 от 30.03.2007 г. на ЦИКЕП

125/2007-04-18
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 33 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

124/2007-04-18
поправка на явна фактическа грешка в Решение № 35 от 29.03.2007 г. на ЦИКЕП

123/2007-04-16
заличаване регистрацията на кандидат от листа на политическа партия "НДСВ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

122/2007-04-16
одобряване на техническия образец на Бюлетината за гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.

121/2007-04-16
замяна на член на районна избирателна комисия

120/2007-04-16
приемане Методически указания за секционните избирателни комисии

119/2007-04-16
приемане Методически указания за районните избирателни комисии - част ІІ

118/2007-04-16
определяне реда за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР

117/2007-04-16
определяне номерата на бюлетината на политическите партии, коалициите на политически партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13